December 1-től nyiss fel minden nap egy-egy ablakocskát és használd fel az elrejtett szépségelixíreket! A gon­do­san meg­ter­ve­zett, aktív ható­anya­gok­kal bíró keze­lés nem csak haté­kony, de játé­kos és érdekes.

Ahogy gyer­mek­ko­runk­ban vár­tuk a reg­gelt, hogy újabb abla­kocska nyíl­jon a nap­tá­ron, úgy vár­hat­juk reg­ge­lente, hogy a Babor nap­tár min­den ablaka mögötti, rend­kí­vüli hatás­fokú ampulla tartal­má­val kényez­tes­sük bőrün­ket.